Om A/B Ringgaarden

A/B Ringgaarden er en privat andelsboligforening som blev stiftet i 1999.
Andelsboligforeningen har adresse på Hovedvejen 139, Sdr. Ringvej 1-11 og Kildevej 16-20, 2600 Grostrup

Ved stiftelsen blev andelsforeningens formål bestemt at:
"Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr.nr. 6 ø og 6 aa Glostrup by, Glostrup, beliggende Hovedvejen 139, Sdr. Ringvej 1-11 og Kildevej 16-20, 2600 Grostrup"

Som medlem af andelsboligforeningen ejer man ikke sin lejlighed, men ved indbetalingen af andelsindskuddet får brugsret til en bestemt del af ejendommen, nemlig andelslejligheden. Andelshaverne har tillige pligt til at vedligeholde boligen jf. foreningens vedtægter og de anvisninger, der gives herom af foreningen.

 

Ejendomsadministrationen varetages af Advokaternes Ejendomsadministration A/S.